คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น ลิฟท์อินเตอร์เนชั่นแนล (LIFT International)

180223_LIFTInternational_EstherHavens_1486.jpg
 

1. ทำไมองค์กรของท่านถึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานหรือภาคส่วนที่ทำงานด้านการค้ามนุษย์ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวมถึงองค์กรของเราด้วยเช่นกัน เราได้เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น ลิฟท์อินเตอร์เนชั่นแนล (LIFT International) เพราะเราตระหนักว่าชื่อเดิมไม่ได้สื่อถึงการทำงานหรืออธิบายความตั้งใจขององค์กรได้ดีเท่าที่ควร

ชื่อเอ็นเวเดอร์ (Nvader) เดิมได้ถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความคิดที่เราจะเข้าไปทำลายความกลัว ความมืดมนและนำแสงสว่างเข้าไปสู่ความมืดในสถานที่เหล่านั้น ในขณะที่หลายคนชอบชื่อนี้ แต่อีกหลายคนก็เชื่อมโยงไปถึงความเป็นอาณานิคม การริดรอนอำนาจและแม้แต่ความรุนแรง เมื่อเราพิจารณาไปถึงอนาคตข้างหน้า จึงเป็นที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะชื่อเอ็นเวเดอร์ Nvader ไม่ได้สื่อถึงอิสรภาพและเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างที่องค์กรของเราต้องการจะรักษาไว้ และแน่นอนที่สุดว่าเราต้องการหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ในเชิงลบใดๆเมื่อต้องทำงานกับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก

ชื่อใหม่ที่ตั้งขึ้นนี้คำว่าลิฟท์ (LIFT) แปลเป็นภาษาไทย คือการยก สะท้อนถึงความปรารถนาของเราที่จะช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้ความยุติธรรม และยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น

2. ทำไมจึงเปลี่ยนชื่อตอนนี้

หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวมถึงองค์กรของเราด้วยเช่นกัน กลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานได้ถูกพัฒนา เรามีภารกิจและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น และเราต้องการชื่อที่สะท้อนสิ่งเหล่านี้ ผลงานขององค์กรได้สะท้อนถึงสิ่งเหล่านี้มาในระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้จึงถึงเวลาปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์(Brand) ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

3. สิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของท่าน

พวกเรายังคงเป็นคนกลุ่มเดิมที่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า หลักความเชื่อดั้งเดิมของของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่เราพัฒนาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง คิดค้นและแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชื่อใหม่ของเรา LIFT International และสัญลักษณ์(Brand)ใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ของเรา: อิสรภาพของผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์และการเอารัดเอาเปรียบ ความยุติธรรมที่ได้รับการปกป้อง โลกที่ปราศจากการค้ามนุษย์

พันธกิจของเรา: การดำเนินคดีและป้องกันการค้ามนุษย์โดยสร้างความเข้มแข็งในระบบความยุติธรรม

4. ทำไมต้องเป็นชื่อ  LIFT International

เริ่มจากการคิดว่าเราต้องการชื่อองค์กรที่มีความหมายเข้าใจได้ง่ายและเป็นภาษาที่สามารถใช้ทำงานได้ในภูมิภาคและเข้าถึงทุกภาษา เราต้องการชื่อที่แสดงความเข้มแข็ง สื่อความหมายในทางบวกและมีความชัดเจนในการปฏิบัติขององค์กร เจ้าหน้าที่คนไทยคนหนึ่งได้แนะนำชื่อ LIFT นี้และมันตราตรึงในความคิดและจินตนาการของเรา เราพิจารณาที่จะไม่ใช้ชื่อย่อเพราะเราต้องการเน้นไปที่ปฏิบัติการณ์ของการช่วยเหลือ (LIFT) และเรื่องราวที่บอกโดยความหมายของคำกริยานี้ เรามุ่งหวังที่จะยกระดับ พัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติในส่วนของการทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานนอกภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ทำงานช่วยเหลือด้านการถูกเอารัดเอาเปรียบและการค้ามนุษย์ เราต้องการที่จะช่วยเหลือ ช่วยสร้างความหวังเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและการค้ามนุษย์ เราเพิ่มคำว่า International เพื่อแสดงถึงความหลากหลายของทีมงานในด้านต่างๆ และเรามีผู้สนับสนุน พันธมิตรที่มาจากทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น เราทำงานข้ามพรมแดนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรต่างๆ LIFT International จึงเป็นทั้งนิยามกว้างๆ และยังแสดงให้เห็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปได้อย่างชัดเจน

5. สิ่งนี้จะกระทบกับเงินสนับสนุนของเราหรือไม่

ไม่เลยแม้แต่น้อย เงินกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนยังคงถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเพื่อป้องกันและดำเนินคดีกับการค้ามนุษย์และการเอารัดเอาเปรียบและการปกป้องผู้ได้รับความช่วยเหลือ สำหรับของขวัญในอนาคต สถาบันผู้ให้ความสนับสนุนกองทุนร่วมของเรา (Tearfund NZ, Cord Ministries USA, Stewardship UK) ยังคงให้เงินสนับสนุนกับเราโดยตรง นอกจากนี้สถาบันดังกล่าวรวมถึงองค์กรของเราสามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับผู้บริจาคในประเทศนั้นๆได้อีกด้วย

6. ฉันจะสามารถช่วยเผยแพร่ชื่อใหม่นี้ได้อย่างไร

เราอยากเชิญให้คุณช่วยเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนี้ในบทสนทนา สื่อทางสังคม หรือโดยอีเมล์ เคยมีคนรอบข้างของท่านที่ท่านเคยพูดคุยเกี่ยวกับ Nvader บ้างหรือไม่ อย่าลืมบอกเขาเหล่านั้นเกี่ยวกับชื่อใหม่ของเรา มีคนอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าเขาสนใจที่จะมาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ พาเขาไปดื่มกาแฟหรือเชิญพวกเขาให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น และถามว่าเขาคิดว่าจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้อย่างไร มีการสนทนากับผู้คนในโบสถ์ในชุมชน กับนักเคลื่อนไหว หรือกับนักเรียนนักศึกษาในองค์กรนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่

7. การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อไร

เราได้ทำการเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้จาก Twitter, Facebook และ Instagram

 

 

 

 

 
constance dykhuizen