งานของเรา

ดำเนินคดีและป้องกันการค้ามนุษย์
โดยเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการยุติธรรม

พันธกิจของเรา

อิสรภาพจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ความยุติธรรมที่ควรปกป้อง
โลกที่ปราศจากการค้ามนุษย์

180226_LIFTInternational_EstherHavens_633.jpg
 

ดูเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 
 

ถ้าคุณต้องการติดต่อเรากรุณาส่งข้อความอิเลคทรอนิค

info@liftinternational.org

ที่อยู่ของเราคือ

ตู้ ป.ณ. 30

ไปรษณีย์ช้างคลาน

จ.เชียงใหม่ 50101